غار یافته به شماره ثبت ۴۱۴۵ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان لرستان و شهرستان خرم‌آباد واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ و قدمت آن: پیش از تاریخ می باشد. نشانی: ۱۵ کیلومتری شهرستان خرم‌آباد، بین جاده خرم آباد و کوهدشت، دامنه کوه یافته

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های طبیعی | Nature attraction
مکان های نزدیک (Near Places):فرودگاه خرم آباد، خرم آباد، چغلوندی، ویسیان، سراب دوره