چرام در استان کهگیلویه وبویراحمد و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۰٫۷۵۵۴۷۲۱۸ و طول جغرافیایی ۵۰٫۷۴۶۸۴۱۴۳

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):مارگون، لنده، گراب سفلی، سوق، دهدشت