لاله زار در استان کرمان و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۲۹٫۵۲۲۹۵۱۱۳ و طول جغرافیایی ۵۶٫۸۱۶۳۵۲۸۴

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):رابر، بزنجان، بردسیر، بافت، نگار