خانه قلمبر به شماره ثبت ۲۵۵۹ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان خوزستان و شهرستان دزفول واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۷۸/۱۱/۰۵ و قدمت آن: قاجاریه می باشد. نشانی: دزفول، خ، امام خمینی جنوبی

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، کاخ، تالار و عمارت | House palace hall
مکان های نزدیک (Near Places):فرودگاه دزفول، دزفول، دزآب، حمزه، اندیمشک