مسجد جامع فیروزآباد به شماره ثبت ۱۶۸۰ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان یزد و شهرستان میبد واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۶۴/۰۵/۲۷ و قدمت آن: قرن ۹ ق می باشد. نشانی: فیروزآباد میبد

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، مسجد و اَماکن مذهبی | Mosque
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال یزد، فرودگاه یزد، یزد، شاهدیه، زارچ