سراب ملوسان در کشور ایران و استان همدان و در ۱۵ کیلومتری شمال غربی نهاوند و نزدیک به روستایی به همین نام واقع شده است. این سراب آب مورد نیاز کشاورزان منطقه را تامین می کند. ملوسان منطقه حافظت شده ای است که قوچ و میش مهم ترین ساکنان کوه های آن هستند.

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های طبیعی | Nature attraction، چشمه، آبشار و رودخانه | River waterfall fountain
مکان های نزدیک (Near Places):فرسفج، تویسرکان، برزول، نهاوند، گیان