موزه ملی تایوان (National Taiwan Museum) در کشور تایوان و تایپه و شهر تایپه واقع شده است و دارای مجموعه دائمی نزدیک به ۷۰۰ هزار قطعه از آثار فرهنگی و آثار هنری امپراطوری باستانی چین است؛ که آن را به یکی از بزرگترین نوع خود در جهان تبدیل کرده است

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): موزه، گنجینه و گالری | Museum gallery
مکان های نزدیک (Near Places):ژوبی ، یلان ، منطقه تائویوان ، تایپه ، کیلونگ