امامزاده خورهه در کشور ایران و استان مرکزی و شهر محلات و در شمال غربی روستای خورهه واقع شده است. این‌ امام‌ زاده‌ به‌ سه‌ تن‌ از فرزندان‌ حضرت‌ امام‌ موسی‌ کاظم‌ (ع‌) به‌ نام‌های‌ شاهزاده ‌ابوالقاسم‌، شاهزاده‌ اسحاق‌ و شاهزاده‌ حکیمه‌ خاتون‌ که‌ در یک‌ مکان‌ مدفون‌اند، تعلق‌ دارد .

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): مسجد و اَماکن مذهبی | Mosque، مقبره، آرامگاه و یادمان | Tomb
مکان های نزدیک (Near Places):نیمور، نراق، محلات، دلیجان، کهک