زیارتگاه ستی پیر در کشور ایران ؛ استان یزد ؛ در صحرای مریم آباد و انتهای شمال شرقی شهر یزد واقع شده است. زیارتگاه ستی پیر در واقع دژ کهنی است که بخشی از آن زیارتگاه زرتشتیان است .زرتشتیان در این مکان گرد هم می آمدند و مراسم عبادت و نیایش پروردگار را به جای می آوردند.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction، مسجد و اَماکن مذهبی | Mosque
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال یزد، ایستگاه راه آهن یزد، فرودگاه یزد، یزد، شاهدیه