تازه کند در استان اردبیل و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۹٫۵۷۵۵۸۸۲۳ و طول جغرافیایی ۴۸٫۰۱۶۳۷۶۵

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):فرودگاه پارس آباد مغان، ترمینال پارس‌ آباد اردبیل، ایمسلی ، جعفرآباد، پارس آباد