کوچه مازاری ها در کشور ایران؛شهر یزد واقع شده است. کوچه مازاری ها نزدیک به ۷۰۰ سال قدمت دارد و مکان حناساب ها بوده است. البته در گذشته بخش اصلی فعالیت کوچه مازاری ها ساییدن برگ حنا بود اما بعضی از کسبه علاوه‌بر حنا، ادویه نیز تولید میکردند . (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال یزد، ایستگاه راه آهن یزد، فرودگاه یزد، یزد، شاهدیه