ربع رشیدی به شماره ثبت ۹۴۳ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان آذربایجان شرقی و شهرستان تبریز واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۵۴/۰۹/۱۰ و قدمت آن: قرن ۸ و ۹ ق می باشد. نشانی: شهرستان تبریز، خیابان عباسی، جنب پمب بنزین، محله ربع رشیدی

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage
مکان های نزدیک (Near Places):نمایشگاه بین المللی تبریز، ترمینال تبریز، فرودگاه تبریز، ایستگاه راه ‌آهن تبریز، تبریز