خورزوق در استان اصفهان و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۲٫۷۷۶۷۲۱۹۵ و طول جغرافیایی ۵۱٫۶۴۹۸۳۷۴۹

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال کاوه اصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد اصفهان، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، دولت آباد اصفهان، دستگرد