بقعه سید رکن الدین به شماره ثبت ۲۴۶ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان یزد و شهرستان یزد واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ و قدمت آن: قرن ۸ ق می باشد. نشانی: خیابان مسجد جامع کبیر، کوچه سیدرکن الدین

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، مقبره، آرامگاه و یادمان | Tomb
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال یزد، ایستگاه راه آهن یزد، فرودگاه یزد، یزد، شاهدیه