موزه یادگار جنگ در کشور ویتنام و استان هوشی‌مین و شهر هوشی مین واقع شده است. موزه یادگار جنگ شامل نمایشگاه مربوط به جنگ ویتنام و جنگ اول هندوچین است که شامل استعمارگران فرانسوی است. (منبع: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): موزه، گنجینه و گالری | Museum gallery
مکان های نزدیک (Near Places):وونگ تاو ، Thu Dau Mot ، تان آن ، تو من ، شهر هوشی مین