فرودگاه بین المللی تان سون نهات در کشور ویتنام و استان هوشی‌مین و شهر هوشی مین واقع شده است. فرودگاه بین المللی تان سون نهات که بزرگ‌تین فرودگاه ویتنام است، در فاصله ۸ کیلومتری از مرکز شهر هوشی مین قرار گرفته است.  (منبع: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): مکان های مهم | Important places
مکان های نزدیک (Near Places):وونگ تاو ، Thu Dau Mot ، تان آن ، تو من ، شهر هوشی مین