نورد آمستردام در کشور هلند و استان هلند شمالی و شهر آمستردام واقع شده است. نورد آمستردام یک سکونتگاه مسکونی در هلند است که در آمستردام واقع شده‌ است. (منبع: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): مکان های مهم | Important places
مکان های نزدیک (Near Places):کارخانه ی الماس گسان، کالج کننابیس، فرودگاه اسخیپول آمستردام، بندر آمستردام، مرکز کتاب آمریکایی