موزه باستان شناسی زاگرب در کشور کرواسی و شهرستان زاگرب و شهر زاگرب واقع شده است. موزه‌ باستان‌ شناسی زاگرب از دیدنی های زاگرب در کرواسی به شمار می رود و با ۴۰۰ هزار اثر ارزشمند، به تاریخ غنی کرواسی می پردازد. (منبع: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): موزه، گنجینه و گالری | Museum gallery
مکان های نزدیک (Near Places):چشم زاگرب (سکوی بازدید زاگرب 360)، فرودگاه زاگرب (فرودگاه فرانیو توجمان)، میدان پتار پررادوویچ، میدان بان یوسیپ یلاچیچ، زاگرب