موزه ارتباطات در ایران؛شهر تهران واقع شده است.ساختمان موزه ارتباطات برای اداره پست و گمرک با شیوه معماری ملی ساخته شده بود و از جمله بناهای سترگ و باشکوه این شیوه از معماری ایرانی دوره رضاشاه به‌شمار می‌رود که اکنون به موزه ارتباطات تغییر کاربری داده است.این بنای کهن یکی از دیدنی های زیبای تهران میباشد. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): موزه، گنجینه و گالری | Museum gallery
مکان های نزدیک (Near Places):خیابان ناصر خسرو تهران، چهارراه استانبول تهران، مرکز کامپیوتر ایران، خیابان مولوی تهران، بازار کامپیوتر رضا تهران