ارتفاعات پهنه حصار در ایران؛شهر تهران؛روستای واریش واقع شده است.ارتفاعات پهنه حصار قله ای‌ست بربلندای دشتی کوهستانی و مرتفع در ارتفاع ۳۳۷۵۵متری.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های طبیعی | Nature attraction
مکان های نزدیک (Near Places):خیابان فردوسی تهران، شهرک سینمایی غزالی تهران، ترمینال کرج، قدس، گرمدره