موزه هنرهای معاصر در ایران؛شهر تهران واقع شده است.موزه هنرهای معاصر که جزو آثار ملی ایران است به دستور فرح پهلوی به سبک معماری مدرن غربی و با الهام از بادگیرهای کویری ایران ساخته شده است.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): موزه، گنجینه و گالری | Museum gallery
مکان های نزدیک (Near Places):چهارراه استانبول تهران، مرکز کامپیوتر ایران، میدان انقلاب تهران، ترمینال بیهقی تهران، بازار کامپیوتر رضا تهران