سد امیرکبیر در ایران؛استان البرز؛شهر کرج واقع شده است.سد امیرکبیر با جاذبه طبیعی زیبا در میان کوههای البرز قرار دارد و از آن استفاده صنعتی،تفریحی و کشاورزی میشود.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):شهرک سینمایی غزالی تهران، ترمینال کرج، گرمدره، کمال شهر، چهارباغ