پل خواجو در ایران؛شهر اصفهان واقع شده است.پل خواجو یکی از زیباترین پل های دنیاست که بر روی رودخانه زاینده رود اصفهان ساخته شده و از بناهای تاریخی عهد صفویه است.این پل در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال صفه اصفهان، ترمینال کاوه اصفهان، خوراسگان، شهرک سلامت اصفهان، اصفهان