سی و سه پل در ایران؛شهر اصفهان واقع شده است.سی و سه پل، یکی از مهم ترین بناهای تاریخی اصفهان و متعلق به دوره صفویه میباشد که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.همچنین این پل با ۳۳ دهنه طولانی ترین و وبزرگ ترین بنای روی آب ایران میباشد. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction، جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال صفه اصفهان، ترمینال کاوه اصفهان، خوراسگان، شهرک سلامت اصفهان، اصفهان