بازار ارومیه درایران؛استان آذربایجان غربی؛شهر ارومیه واقع شده است.بازار ارومیه یکی از مکان های گردشگری در بافت قدیمی شهر میباشد که با وسعتی حدود ۶۰ هزارمتر مربع و ۱۰۰۰ مغازه در زمان صفویه ساخته شده و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، تیمچه و بازار تاریخی | Historical bazaar، جاذبه های تاریخی | Historical attraction، جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال ارومیه، فرودگاه ارومیه، نوشین، سیلوانه، سرو