بازار خوی در ایران؛استان آذربایجان غربی؛شهر خوی واقع شده است.بازار خوی بازاری عظیم به جا مانده از دوره صفویه میباشد که در قدیم مرکز تجاری آذربایجان بوده است و بعنوان اثر ملی به ثبت رسیده است و همچنین در مسیر جاده ابریشم قرار داشته است.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، تیمچه و بازار تاریخی | Historical bazaar، جاذبه های تاریخی | Historical attraction، جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):فرودگاه خوی، قره ضیاءالدین، فیرورق، دیزج دیز، خوی