منطقه شکار ممنوع چلچلی در ایران؛استان گلستان؛جنوب شرقی شهر گرگان واقع شده است.منطقه‌ شکار ممنوع چلچلی دارای طبیعت بکر و دست نخورده است و یکی از بهترین مناطق زیست مرال،شوکا،پلنگ،خرس،خوک وحشی و بعضی گونه های جانوری دیگر میباشد. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): پارک، جنگل و دشت | Park jungle plain، جاذبه های طبیعی | Nature attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ایستگاه راه آهن گرگان، فاضل آباد، علی آباد، سرخنکلاته، گرگان