بقعه علامه شهرستانی در ایران؛استان خراسان رضوی ؛شهر درگز واقع شده است. بقعه علامه شهرستانی مدفن علامه محمد بن عبدالکریم شهرستانی است و قدمت آن به دورهٔ تیموری میرسد و به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است . (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction، مقبره، آرامگاه و یادمان | Tomb
مکان های نزدیک (Near Places):دوباره ، نوخندان، لطف آباد، درگز، چاپشلو