پل آب بر در ایران؛استان خراسان جنوبی؛شهر بشرویه واقع شده است.پل آب بر از سازه های دوران ساسانی است که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ایستگاه راه آهن طبس، فرودگاه طبس، طبس، دیهوک، بشرویه