پل گاودوش آباد اوغان در ایران؛استان آذربایجان شرقی؛شهر سراب واقع شده است.پل گاودوش آباد اوغان بوسیله سنگ و آجر ساخته شده و معماری جالبی دارد که متعلق به عصر صفویان میباشد.این پل در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. (منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):مهربان، شربیان، سراب، دوزدوزان، ترکمانچای