پل سردرود در ایران؛استان آذربایجان شرقی؛شهر سردرود واقع شده است.پل سردرود یک اثر تاریخی ماندگار به جا مانده از دوران قاجاریه میباشد که در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال تبریز، ایستگاه راه ‌آهن تبریز، شهرجدیدسهند، سردرود، خسروشهر