خیابان تربیت تبریز در ایران؛استان آذربایجان شرقی؛شهر تبریز واقع شده است.خیابان تربیت از قدیمی ترین خیابان های تبریز است که قدمت آن به قرن چهاردهم میرسد و بخشی از جاده ابریشم محسوب میشده است.(منبع عکس: کجارو)

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): جاذبه های تفریحی | Amusement attraction
مکان های نزدیک (Near Places):نمایشگاه بین المللی تبریز، ترمینال تبریز، فرودگاه تبریز، ایستگاه راه ‌آهن تبریز، سردرود