غار تنگزین در ایران؛استان کرمانشاه؛شهرستان هرسین واقع شده است.غار تنگزین مربوط به دوران پارینه سنگی جدید ـ فرا پارینه سنگی است که در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است.

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction، جاذبه های طبیعی | Nature attraction
مکان های نزدیک (Near Places):فرودگاه کرمانشاه، هفت چشمه، هرسین، میان راهان، صحنه