ابریشم در استان اصفهان و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۲٫۵۵۶۱۱۴۲ و طول جغرافیایی ۵۱٫۵۷۳۶۳۱۲۹

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال صفه اصفهان، درچه پیاز، پیربکران، بهاران شهر، کلیشادوسودرجان