مسجد لرد آسیاب به شماره ثبت ۱۷۸۹۳ ، یکی از آثار ملی ثبت شده ایران، در استان یزد و شهرستان یزد واقع شده است.
تاریخ ثبت این اثر ملی: ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ و قدمت آن: قاجاریه می باشد. نشانی: شهر یزد، بلوار بسیج، کوچه طهمورث، بازارجه محله لرد آسیاب

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): آثار ملی ایران | Iran national heritage، جاذبه های تاریخی | Historical attraction، مسجد و اَماکن مذهبی | Mosque
مکان های نزدیک (Near Places):ترمینال یزد، ایستگاه راه آهن یزد، فرودگاه یزد، یزد، شاهدیه