لاهرود در استان اردبیل و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۸٫۵۰۷۳۳۵۶۶ و طول جغرافیایی ۴۷٫۸۳۰۴۷۸۶۷

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):مشگین شهر، مرادلو، فخرآباد، سرعین، رضی