گرمی در استان اردبیل و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۳۹٫۰۱۲۱۸۷۹۶ و طول جغرافیایی ۴۸٫۰۸۳۶۰۲۹۱

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):یاردیملی، لریک ، کالی آباد ، مرادلو، رضی