کیش در استان هرمزگان و کشور ایران واقع شده و مختصات جغرافیایی آن به این صورت است: عرض جغرافیایی ۲۶٫۵۳۳۴۲۴۳۸ و طول جغرافیایی ۵۳٫۹۷۳۸۴۶۴۴

جاذبه های نزدیک | Near Attractions
هتل های نزدیک | Near Hotels
دیگر جاذبه ها | Other Attractions
همچنین ببینید(See Also): شهر | City
مکان های نزدیک (Near Places):فرودگاه کیش، جزیره لاوان، جناح، بندرچارک، بستک